Welcome to Perthyn

We are a registered charity that provides support primarily to people with a learning disability, across both Wales and England. We deliver services in accordance with the following vision statement:

“Perthyn will make a significant contribution to ensuring that all people will have an equal opportunity to maximise their quality of life and exercise their rights of citizenship within a culture that positively welcomes equality and diversity.”

Please have a look at the About Us section of our website to find out more about who we are and what we do.

Croeso i wefan Perthyn.

Rydym yn elusen gofrestredig sy’n cynnal pobl ag anhawsterau dysgu yn bennaf ar draws Cymru a Lloegr. Darparwn wasanaethau yn unol a’n datganiad gweledigaethol:

“Bydd Perthyn yn gwneud cyfraniad sylweddol i sicrhau bod gan bawb cyfle cyfartal i uchafu ansawdd eu bywydau ac i ymarfer eu hawliau dinasyddiaeth o fewn diwylliant sy’n croesawu cydraddoldeb ac amrywioldeb yn bositif.”

Edrychwch ar ein hadran “Amdanom ni” ar ein gwefan er mwyn darganfod mwy andanom ac am yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Charity Company Name: Perthyn
Company Reg No: 3017158
Charity No: 1046763